Csajághy Gábor

(Balatonfüred, Zala vm., 1903. jún. 18. - Budapest, 1972. júl. 23.)

vegyészmérnök

     A budapesti műegyetemen szerezte diplomáját. Kezdetben vegyi üzemekben dolgozott, majd 1935-ben a Földtani Intézet munkatársa lett. 1943-ban nevezték ki az intézet vegyi laboratóriumának vezetőjévé. Ezt a pozíciót töltötte be egészen 1970-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. A kiváló elemző vegyész legfőbb munkaterülete a vízkémia volt. Rendszeresen elemezte hazai gyógyvizeink összetételét. Bevezette a peloidok fizikai és kémiai vizsgálatának módszerét, s a magyar gyógyiszapok minősítésével alapvető jelentőségű munkát végzett. Kőzetanalitikai munkássága is kiemelkedő jelentőségű volt. Életében számtalan elismerésben részesült; a Magyarhoni Földtani Társulat tisztségviselője, az emlékgyűrű tulajdonosa, a Magyar Hídrológiai Társaság alelnöke, a Bogdánfy Ödön Emlékérme tulajdonosa, az Akadémia Geokémiai Bizottságának aktív tagja volt. Publikációiban elsősorban vegyelemzési kérdésekkel foglalkozott. A balatonfüredi református temetőben nyugszik.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 3.113.p.
 Földváriné Vogl Mária: Dr. Csajághy Gábor emlékezete
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 107.p.
Főbb művekA gyógyiszapok kémiai és fizikai tulajdonságairól
 A felszín alatti vizek szerves anyagai