Fangler Béla

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1877. aug. 1. - Budaábrány, Hajdú-Bihar m., 1952. dec. 15.)

jogász, tisztvisel?, nemzetgy?lési képvisel?

     Középiskoláit Nagykanizsán, az egyetemet pedig Budapesten végezte. Tisztvisel?i pályáját, mint vármegyei aljegyz? kezdte, majd 1907-ben árvaszéki ülnökké választották. Mivel a Tanácsköztársaság alatt részt vett az ún. alsólendvai ellenforradalomban, a forradalmi törvényszék halálra ítélte, de azt nem hajtották végre. Az 1920-as nemzetgy?lési választásokon a zalabaksai kerület képvisel?je lett a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának (KNEP)programjával. 1923-ban nyugdíjba vonult, de a közéletnek nem fordított hátat. Tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a zalaegerszegi városi képvisel?-testületnek, a Katholikus Körnek elnöke, a T?zoltó Egyesületnek pedig alelnöke volt. 1949-ben gyermekéhez Budaábrányba (Szabolcs, ma Hajdú-Bihar megye) költözött. Debrecenben temették el.
IrodalomBékássy Jenő Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 159.p.
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 109.p.
ArcképBékássy Jenő Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. : 159.p.