Batthyány Tivadar, gróf, németújvári

(Zalaszentgrót, Zala vm., 1859. febr. 23. - Budapest, 1931. febr. 2.)

f?nemes, tengerésztiszt, országgy?lési képvisel?, miniszter

     A fiumei tengerészeti akadémián végezte tanulmányait, a haditengerészet tényleges tisztje volt, 1917-t?l korvettkapitány. 1882-t?l a fiumei kiköt?raktárak f?felügyel?je, majd a fiumei úszóm?vek kapitánya. 1884-t?l az "Adria" hajótársaság kormánybiztosa 1890-t?l pedig tengeri hajózási f?felügyel?. 1892-ben lett el?ször országgy?lési képvisel? szabadelv? párti programmal. 1904-t?l a Függetlenségi és 48-as Párt képvisel?je. 1905-1906-ban tagja volt a koalíció vezérl? bizottságának, 1909-ben rövid ideig (okt. 14. - nov. 12.) a képvisel?ház második alelnöke. A Függetlenségi Párt szakadásakor 1910-ben a Justh-párt alelnöke és képvisel?je lett. 1916-ban Károlyi Mihállyal kilépett ebb?l a pártból és Károlyi pártjához csatlakozott. 1917. június 15-t?l aug. 18-ig a király személye körüli, 1918. január 25-ig tárca nélküli miniszter, minisztertanácsi határozattal megbízva a szociális jelleg? teend?k vitelével. Megalakulása után tagja lett a Nemzeti Tanácsnak. 1918. október 31. és december 12. között belügyminiszter, egyúttal megbízva a király személye körüli minisztérium felszámolásával (nov. 1-18.). A Tanácsköztársaság ideje alatt Bécsben tartózkodott, ahonnan 1921-ben hazatérve megpróbálta újjászervezni a Függetlenségi Pártot, de többé nem jutott jelent?sebb szerephez a politikai életben.
IrodalomMagyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 35.p.
 Magyar nagylexikon. : 3.377.p.
Főbb művekBeszámolóm
ArcképMagyar nagylexikon. : 3.377.p.