Zemplén Győző

(Nagykanizsa, Zala vm., 1879. okt. 17. - Monte Doloro, Olaszország, 1916. jún. 29.)

fizikus, egyetemi tanár

     Elemi és középiskoláit Fiuméban végezte. 1896-ban a budapesti Tudományegyetem hallgatója, s az éppen induló Eötvös József Kollégium növendéke lett. Már egyetemistaként önálló kutatómunkát végzett a gázelmélet problémakörében. Kísérleteit 1901-ben Than-díjjal jutalmazták. 1902-ben Eötvös Loránd maga mellé vette tanársegédnek. Tanulmányútra ment Göttingába, majd Párizsban kutatott (1904-1905). A matematikai tudományok enciklopédiája című műben ő írta a nem hagyományos mozgásokról szóló fejezetet. Neve ezzel vált ismertté nemzetközi tudományos körökben. 1905-ben a budapesti Tudományegyetem magántanára, 1907-ben a Műegyetem tanára. 1908-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Neve a róla elnevezett tételről világhírű lett. (A termodinamika második főtételéből levezette, hogy a lökéshullámok csak nyomási, sűrítő hullámok lehetnek.) Tudományos könyveinek és cikkeinek sora jelent meg, amelyek főleg radioaktivitással, relativitáselméletével és hidrodinamikával foglalkoztak. Tragikusan fiatalon, az I. világháború hadszínterén katonaként halt meg. Szülővárosában tiszteletére rendszeresen tartanak emléknapokat és fizikaversenyt, a Batthyány Lajos Gimnázium udvarán szobor, átalakított szülőházán tábla őrzi emlékét.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.1784-1786.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1068.p.
 Lackó Géza: Zemplén Győző
 Balogh László - Grédics Gyula - Kovács László: Zemplén Győző a tudós és tanár
 Zemplén Győző emlékkönyv
 Magyar nagylexikon. : 18.815.p.
Főbb művekPróbamérések a gázak belső súrlódásának új kísérleti módszerrel való megvizsgálásához
 A testek radioaktív viselkedéséről
 A tér és idő fogalma a relativitás elvének megvilágításában
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.1069.p.
 Balogh László - Grédics Gyula - Kovács László: Zemplén Győző a tudós és tanár : 321.p.
 Zemplén Győző emlékkönyv